Cykelstier

En arbejdsgruppe har som formål at udbygge området med gode cykelstier. Den primære opgave er at få etableret den hårdt tiltrængte forbindelse fra Husby til Fjand så hurtigt som muligt!

Fakta-ark

10-5-2019 – Forvaltningen og arbejdsgruppen udvekslede informationer, herunder tidsplan med forprojektering og licitation i 2019, samt anlæg i 2019, med færdiggørelse senest uge 35. Dog med den fælles forståelse at der bør gøres alt muligt for at have den færdig inden turistsæsonen 1. juli 2020. Man er opmærksom på mulige problemer ved Sdr. Nissum Kirke og Husby vedr. et fredet område.

2-4-2019 – Arbejdsgruppen inviteres til møde med forvaltningen ang. start-op, mødedato 9-5-2019. Samtidigt starter opmåling m.m. af den fastsatte placering, øst-siden af Klitvej.

1-2-2019 – Tidsplanen:

Opmåling (påbegyndes uge 21, 2019)
Afmærkning af arealer til cykelsti (forventes uge 30, 2019)
Åstedsforretninq med lodsejere (forventes uge 31, 2019)
Byrådsbeslutning om ekspropriation (forventes uge 41, 2019)
Anlæggelse af cykelsti (forventes uge 5-35, 2020)

9-10-2018 – Budgetforlig hvor stien rykkes tilbage igen, til 2019-2020 – !

19-09-2017 – Budgetforlig hvor stien fremrykkes et år, til påbegyndelse i 2018: Notat

11-10-2016 – Budget-2017-20 indeholder finansiering til stien 2019-2020: Budget

23-9-2016 – kommunalbestyrelsen har fastsat stien til påbegyndelse 2019 og færdiggørelse i 2020 – link og Dagbladet 24-9-16

18-5-2016 – brev til udvalget ang. turismen og Thorsminde – link

12-1-2016 – afslag på ansøgningen til Realdania.

7-1-2016 – møde med forvaltningen, se referat HER

2-11-2015 – arbejdsgruppemøde, ansøgning til Realdania afsendt. Kommunen ansøges også.

23-9-2015 – arbejdsgruppemøde, besluttet at søge fonde o.l.

6-8-2015 – møde med lokale politikere, diverse ideer og muligheder belyst.

12-6-2015 – møde med Dagbladet m.h.p. artikel om emnet. Samtidigt besluttet et snarligt møde med lokale politikere: Dagbladet 3-7-15 og Dagbladet 6-7-15

13-5-2015 – møde i Sdr. Nissum, arbejdsgruppen udvides efter flere opfordringer.

21-10-2014 – møde med Teknisk Udvalg hvor alle fakta blev fremlagt. Forståelse, men finansieringen mangler…

1972-2014 – diverse tiltag og arbejdsgrupper undersøger og agiterer for nødvendigheden

For yderligere information, kontakt Jens Andreas Vestergård – 6127 9888 – klitvej29@gmail.com

——————————-

Arbejdsgruppen:
Jens Andreas Vestergård, Sdr. Nissum
Thora Føhns, Sdr. Nissum
Michael Mikkelsen, Sdr. Nissum

Morten Påkjær (Husby Sogneforening)
Per Kjeldsgaard (Fjand Gårdbutik)
Jesper Wedel (Husby Efterskole)

Fmd. Grundejerforeningen Helmklit
Steen Lorenzen (Ulfborg-Vemb Turistforening)

Comments are closed.