Cykelstier

En arbejdsgruppe har som formål at udbygge området med gode cykelstier. 

Cykelstien langs Kltvej:

Fakta-ark

2-7-2021 – Vores nye cykelsti langs Klitvej indvies

18-5-2020 – Ny sø og naturområde ved Fjand – Presse

7-5-2020 – Arbejdet er gået i gang, og trods pressens negative omtale så kører det fornuftigt. Presse

5-11-2019 – Endelig linjeføring – Møde med forvaltningen om forslagene til alternativ linjeføring. De fleste blev forkastet, men der blev senere indført flere tiltag for at imødekomme lodsejere med bygninger og adgang tæt på stien. Presse

10-5-2019 – Forvaltningen og arbejdsgruppen udvekslede informationer, herunder tidsplan med forprojektering og licitation i 2019, samt anlæg i 2019, med færdiggørelse senest uge 35. Dog med den fælles forståelse at der bør gøres alt muligt for at have den færdig inden turistsæsonen 1. juli 2020. Man er opmærksom på mulige problemer ved Sdr. Nissum Kirke og Husby vedr. et fredet område.

2-4-2019 – Arbejdsgruppen inviteres til møde med forvaltningen ang. start-op, mødedato 9-5-2019. Samtidigt starter opmåling m.m. af den fastsatte placering, øst-siden af Klitvej.

1-2-2019 – Tidsplanen:

Opmåling (påbegyndes uge 21, 2019)
Afmærkning af arealer til cykelsti (forventes uge 30, 2019)
Åstedsforretninq med lodsejere (forventes uge 31, 2019)
Byrådsbeslutning om ekspropriation (forventes uge 41, 2019)
Anlæggelse af cykelsti (forventes uge 5-35, 2020)

9-10-2018 – Budgetforlig hvor stien rykkes tilbage igen, til 2019-2020 – !

19-09-2017 – Budgetforlig hvor stien fremrykkes et år, til påbegyndelse i 2018

23-9-2016 – kommunalbestyrelsen har fastsat stien til påbegyndelse 2019 og færdiggørelse i 2020 – link og Dagbladet 24-9-16

18-5-2016 – brev til udvalget ang. turismen og Thorsminde – link

12-1-2016 – afslag på ansøgningen til Realdania.

7-1-2016 – møde med forvaltningen, se referat HER

2-11-2015 – arbejdsgruppemøde, ansøgning til Realdania afsendt. Kommunen ansøges også.

23-9-2015 – arbejdsgruppemøde, besluttet at søge fonde o.l.

6-8-2015 – møde med lokale politikere, diverse ideer og muligheder belyst.

12-6-2015 – møde med Dagbladet m.h.p. artikel om emnet. Samtidigt besluttet et snarligt møde med lokale politikere: Dagbladet 3-7-15 og Dagbladet 6-7-15

13-5-2015 – møde i Sdr. Nissum, arbejdsgruppen udvides efter flere opfordringer.

21-10-2014 – møde med Teknisk Udvalg hvor alle fakta blev fremlagt. Forståelse, men finansieringen mangler…

1972-2014 – diverse tiltag og arbejdsgrupper undersøger og agiterer for nødvendigheden

For yderligere information, kontakt Jens Andreas Lystbæk Vestergård – 6127 9888 – mail

——————————-

Arbejdsgruppen:
Jens Andreas Lystbæk Vestergård, Sdr. Nissum
Thora Føhns, Sdr. Nissum
Michael Mikkelsen, Sdr. Nissum

Morten Påkjær (Husby Sogneforening)
Per Kjeldsgaard (Fjand Gårdbutik)
Jesper Wedel (Husby Efterskole)

Fmd. Grundejerforeningen Helmklit
Steen Lorenzen (Ulfborg-Vemb Turistforening)

Comments are closed.