Lokalhistorie

Lokalhistorisk Arkiv har flg. bestyrelse:
Solvejg Knudsen (fmd.) – tlf. 23 98 53 20
Thora Føhns – tlf. 40 42 77 27
Henning Frederiksen
Søren Smedegård
Svend Christensen
Foreningens udstillinger kan ses den første onsdag i måneden kl. 19.30 – 20.30, samt efter nærmere aftale. I Multihallens foyer er der løbende udstilling af diverse effekter.

OBS: Vi er særdeles interesseret i alle former for billeder og dokumenter m.m. vedr. lokalsamfundet!

Comments are closed.