Landsbyklyngen

Landsbyklyngen xxxxxx?

Landsbyerne ThorsmindeSdr. NissumHusbyStabyMadum har etableret en landsbyklynge. Indtil videre varetages arbejdet i klyngen af en såkaldt “Fællesbestyrelse” med minimum en deltager (udpeget af den lokale borger- /sogneforening) fra hver landsby.

Holstebro Kommune fremsendte 8. maj 2017 en ansøgning til sekretariatet for Realdania, DGI og Lokale- og Anlægsfonden, m.h.p. at opnå økonomisk støtte til etablering af klyngen. Ansøgningen blev imødekommet, så dette projekt er hermed et af ialt 25 udvalgte klynge-projekter på landsplan. Læs om arbejdet HER

I vores projekt har vi fået tilknyttet en proceskonsulent, Malene Thune: tilpas.nu/wp – Hun kan kontaktes på mailadressen malene@tilpas.nu eller tlf. 20 98 80 25

Klyngen har endnu ikke et navn, men fællesbestyrelsen har haft en navnekonkurrence kørende hvor alle kunne byde ind på et godt og kort, men præcist, navn til den nye klynge. Fællesbestyrelsen overvejer nu forslagene, men forbeholder sig ret til at forkaste alle forslag og vælge et helt andet. Præmien til en evt. vinder er den store ære af at være den person, der har navngivet Holstebro Kommunes første landsbyklynge!

Aftale

Comments are closed.