2018-møder

Bestyrelsesmøde 7. marts 2018 kl.19 hos Martin

Dagsorden:

 1. Underskrift af konstituerende møde.
 2. Beretning og dagsorden til Dres
 3. Lions fest
 4. Diverse udgifter 2017
 5. Gymnastikopvisning den 18.marts.
 6. Børnedisco den 13. april
 7. Affaldssamling og rengøring den 22. april
 8. Møde med grupperne
 9. Sommerfest
 10. Pladsen ved Brugsen
 11. Flagstænger
 12. Torvedag
 13. Sigøjneraften
 14. Kommuneplan
 15. Ladywalk
 16. Infoskilt ved vej

Generalforsamling 26. februar 2018  kl. 19

 1. Valg af dirigent. Kjeld Thomsen blev enstemmigt valgt.
 2. Formandens beretning. Se vedhæftet. Beretning blev enstemmigt godkendt. Beretning fra Skydning vedhæftes. Peer kom med status fra Klyngesamarbejdet. Der er bevilget 18 md. løn til vejleder. Kik off møde med alle sogne repræsenteret.  Stiftende generalforsamling er d. 4. april.  Hver modersogn skal sende en repræsentant + 2 folkevalgte. Det påregnes bl.a at arbejde med bosikring og tilflytning, cykelsti m.m. Der er opsat infoskærme i de 5 sogne, hvor beløb fra annoncører tilfalder det sogn der har tilknytning til annoncøren. Hvis det er nogle uden for sognene deles beløbet op mellem sognene. Madum har ingen sogneforening derfor ingen infoskærm der. Der arbejdes på fælles kalender.  Ungegruppen får med meget stor sandsynlighed råderet over Stabys klubhus, og arbejder også med bedring af offentlig transport.
 3. Fremlæggelse af BIFs regnskab for 2017. Spørgsmål til diverse og annoncepost. Enstemmigt godkendt.
 4. Fremlæggelse af BIFs budget for 2018. Enstemmigt godkendt.
 5. Fremlæggelse af Multihallens regnskab for 2017. Enstemmigt godkendt.
 6. Fremlæggelse af Multihallens budget for 2018. Enstemmigt godkendt. Forslag til ny automat til kolde drikke og slik. Mange fejl med nuværende automat. Automat til mobilepay og kortbetaling vil blive for dyrt. Mønter er billigste løsning. Forslag om at ved bestilling af brød til arrangementer at brødet fremadrettet kommer fra vores lokale Dagli´Brugs. Godkendelse af køkken er ikke bibehold af kommune. På nuværende tidspunk er der fælles budget/regnskab til alle haller i Holstebro kommune. Der er igangsat mulighed for at hver hal fremadrettet skal have sit eget regnskab. Det er kommunen der skal lave hullerne i væggen fra kiosken og ind til hallen. Runddellen i forgangen bliver ikke brugt/misvedligeholdt. Det firma der har lavet den er gået konkurs.  Holder til store bolde er bestilt. Ønske: Når der ryddes op efter arrangementer så husk at der skal være 15 ens stole i stabler og se på billeder så ting står rigtigt i rum.
 7. Indkomne forslag. Tom grund ved Dagli´Brugsen. Der bliver sået græs til foråret hvis ikke der bliver vedtaget andet, men forslag om byforskønnelse med fælles hyggeareal/madpakkehus. Måske delvis overdækket eller med læhegn og fliser samt bord/bænkesæt. P.t ikke vedtaget, der skal findes en pris før det tages op igen. Bekymring om hvem der skal passe stedet. Delte meninger om Erhverv kan ikke søge fonde.
 8. Beretning fra udvalg Seniorgruppe: Gerne mere opbakning ved arrangementer. Forslag om at der kunne blive lagt asfalt ved køkken og helt hen til mødelokalet. Det er kommune der skal stå for det. Der er planlagt at der skal lægges asfalt ved Den Gamle Skole, så måske kan det lægges ved hallen samtidig.
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer + suppleanter: Charlotte modtager ikke genvalg. Kirsten og Trine modtager genvalg og er enstemmigt genvalgt ved håndsoprækning.             Birgitte er forslået og er valgt enstemmigt ind i bestyrelsen ved håndsoprækning.                                                                                                                                                                    2 suppleanter:   Frederik Madsen og Henrik Madsen er forslået. 1. suppleant blev Henrik Madsen og 2. suppleant blev Frederik Madsen. Valgt ved håndsoprækning.
 10. Valg af revisor+ supleant: 2 revisorer Per Kjeldsgaard og Kaj Jeppesen modtager genvalg. 1. Suppleant Bodil Holm er alle valgt ved enstemmig håndsoprækning.
 11. EVT

Årsberetning 2017

Generalforsamling blev afholdt d. 23.Februar i Den Grønne Café.

Året i BIF startede med.

Gymnastikopvisning.

Gymnastikopvisning den 19. marts blev afhold, der var to børnehold en fra Sdr. Nissum og en fra Thorsminde. Derefter gik det løs med en stor opvisning, fra Vedersø Idrætsefterskole. Og til afslutning var der en speciel Gæst, jubilaren Asta Frost fra Staby, som har ledet gymnastik i det meste af en menneske alder.

 Rengøring sportstorv/affaldsindsamling.

Den 23.april kl 1000 gjorde vi ren i Sdr. Nissum og omegn samt på sportstorvet trofast skare mødte op. Og efter arbejde var blev der tragteret en forfriskning og pølser  til de aktive.

Forskningens døgn.

Mobilitet blandt unge, var en foredrag der blev afholdt i den grønne cafe, hvor der kom en forsker fra Aalborg forbi og gav en indlæg omkring de unges færden rundt i landet. Denne aften havde vi derudover også den fornøjelse at have vores Bogmester på besøg.

Dialogmøde med undergrupper 3 maj.

De forskellige undergrupper var inviteret og fortalte om deres arbejde og kom med ønsker.

En rigtig god og konstruktiv aften som vi vil gentage i årene fremad. ( Dato for dialogmøde ) ???????

-Hvad angår cykelstigen ser det ud til, at der er ved og komme lidt lys for enden af tunellen. Forhåbentlig sker der noget konkret i 2019.

-Der blev også debatteret en evt. max beløb som undergrupper kan råde over selv.

-Det blev også vedtaget at vi gentager den succes det var med at slå Fastelavn sammen med Fællesspisning.

-En ting der også blev vedtaget var vi ville genbruge, de sidste bander fra vores Friskoles tid, som Forskønnelse 2017.

Fællesspisning.

Og som vanen tror, er der blevet afholdt 3 gange fællesspisning hen over vinteren og efteråret, hvor der blev serveret en masse godt mad. Og som tidligere omtalt blev den ene gang afholdt sammen med fastelavn, med en rigtig god tilslutning, der var 100 plus. Normalt er der ca. 50 – 60 personer.

Vi vil også gerne lige benytte lejligheden, til at sige tusind tak til alle vore sponsorer. (Store som små.)

Sommerfest.

Og som en stor ændring i hvor lille sogn, var årets sommerfest blevet flytte frem til den 10 juni i stedet for i august som normalt. Vores egen telt blev sat op ude på sportspladsen, sammen med en par hoppeborge  hvor der var rig mulighed for at forsørge sig med vådt og tørt.  Der blev spillet en fodboldkamp U14 SHN-Ulfborg – Videbæk. KL 11. Hvor der rigtigt blev gået til stålet. Kl 13 startede vi op med sognedyst, hvor by, land, og Øster sogn dystede i cykelring ridning og efterfølgende forhindringsbane med Jeep hvor konkurrenterne skulle holde balance med nogle vandkrus bag på bilen. Og helt uforståeligt  gik land hen og vandt SKILTET igen.

Den Lokale Kagedyst, hvor der var flere rigtige flotte Kager.  Mie blev den glade vinder og fik overakt gaven.

Hoppeborgene blev flyttet ind i hallen om aftenen, og det havde børnene rigtig meget glæde af under fællespisningen. En stor ændring var at der til fællespisningen ikke blev serveret helstegt pattegris eller helstegt okselår. Men i stedet var en Kæmpe kinesisk buffet fra Golden Palads. Og til at sætte prikken over værket var OT Musik fra Aulum leje ind til at spille op til en svingom. Det var en stor succes så vi vil gentage dette igen den 9 juni i år.

Sankt Hans aften.

Traditionen tro havde vi Sankt Hans bål ved Sandholm Havn, hvor politikeren Annette Lind kom vejen forbi og holdt en rigtig god og indholdsrigt båltalen.

Torvedag.

Traditionen tro blev der afholdt 5 gode Torvedage.

Vi valgte at salgsstedet som BIF før har haft til Torvedag skulle overgå til den gamle skole, som så fik overdraget alt bøvl og ligeså fortjenesten.

Senior gruppen.

Senior gruppen, har igen igen været i action, de har etableret en løbe gang sti og opsat Bænke til en lille afslapning i den dejlige natur i sognet. Josef har fremskaffet afbarket træ og Josef og Flemning med mere stod for opstillingen af dem.

Endnu en ting er der blevet arbejdet meget med, er planlægningen etablering af ude fitness

Ydermere har de arrangeret svampeturer og foredrag med Liga fra Letland.

Læsegruppe har en medlemstal på hele 23, og de har haft forfatteren Jens Kristian Lyngs på besøg og fortælle hans bedstemors dagbøger.

Gundlovsdag var der cykeltur til Badesøen. Man har forsøgt med gå turer rundt i sognet for de ældre.

I samarbejde med lokalhistorisk har der været en aften med Solvej, hvor der blev vist billeder af gårde og personer fra sognet. Der bliver spillet petang en gang i ugen.

Irsk aften.

Den 15 sep blev endnu en dag 2017 som vil blive husket mange år frem, der afholdt Irsk aften. Til denne aften havde Bente stået for en fantastisk anretning til den kolde buffet. Efter spisningen spillede Fischers en masse fantastisk musik med små fortællinger under vejs. Og i de små pauser blev der skænket en masse Irish coffee over baren. Den aften var besøgt af ca 135 personer.

Julefrokost.

Julefrokosten blev afholdt den 18 november, den fantastiske mad blev leveret fra Preben Susgaard. Den skønne lokale underholdning blev leveret af Jette Føhns, Inge Svanbo og Connie Jeppesen hvor den årlige flok øretæver blev uddelt. Musikken blev leveret af It Takes Two helt igennem en fantastisk aften.

Advent.  

Vi holdt fast i ændringen, hvor man startede med æbleskiver, gløgg og sang i hallen og efterfølgende juletræstænding på torvet og prikken over i ét afslutningsvis gudstjeneste i kirken.

Badminton stævne.

Den 20 januar blev der i samarbejde med DGI afholdt Monrad begynder stævne i badminton 39 børn deltog i dette stævne. Alt i alt havde vi en super god dag.

OK aktivitet.

Der har igen i år været nogle arrangementer. Den største og bedste arrangement har været vores Ok aktiviteter som har givet vores fælles kasse omkring 12000 kr. Fra Brugsen og OK.

Børnedisco.

Er også blevet en god tradition som bliver afholdt 2 gange om året med stor succes. Lige før efterårs- og vinterferien. Der kommer omkring 100 børn fra de omkringliggende sogne. Grundet samme faldet med fastelavn bliver der kun afholdt en børnedisco i år. Fastelavns disco bliver den 13. april.

Nytårskur.

Det var kvindernes tur i år. Uddeleren bød ind med en fantastisk vin smagning med historien bag. Nanna bød ind med hendes fantastiske evner som DJ, festen bød derudover både på højt humør, usikker ben og limbo dans. Og morgen kom tæt på inden vi fik helt hold på dette.

Fastelavnfest.

Fastelavnfesten blev ændret til en combi fest, hvor vi startede med tøndeslagning kl 16. Der var en god tilslutning både fra børn og voksne som var udklædte. Med efterfølgende kaffe og fastelavnsbolde, dagen forsatte med fællesspisning kl 18, hvor der blev delt en flaske Rødvin ud til de voksne som var mødt op udklædt, der var en rigtig rigtig god tilslutning dette arrangement.

Lions.

Afholdte deres årlige pensionistfest med nogle dejlige og hyggelige timer. Tone Mix spillede op til dans, og sørgede for at der var liv på dansegulvet.

Klyngelandsbyer.

Langt om længe lykkedes det at etablerer et klyngesamarbejde imellem Madum, Staby, Husby, Sdr. Nissum og Thorsminde. Der er en blevet valgt en bestyrelse hvor Peer Brugs og Per Fjand gårdbutik er de personer som er deltagerne fra vores sogn. Der er også blevet tilkoblet en konsulent til klyngen. Og ydermere er der er blevet oprettet en Ungegruppe.

Afslutning.

Til slut vil jeg gerne på bestyrelsen vegne, sige tusind tak til alle de utrolig mange frivillige, som bruger mange timer i vores fælles forenings liv.

Og lige så vil jeg gerne sige mange tusind tak til mine bestyrelser kollegaer, for en god og konstruktiv samarbejde i bestyrelsen. Tak.

Comments are closed.