2018-møder

 

Bestyrelsesmøde 22.oktober 2018 kl. 18

 Dagsorden:

 1. Sommerfest 2018 og 2019
 2. Sigøjnerfest
 3. Børnedisco
 4. Lejeaftale med kommunen
 5. Lionfest Torsdag den 28. februar
 6. Forsag til bestyrelsen
 7. Pc Multihal
 8. Klynge (mødet den 4.10)
 9. Gymnastik (opvisning)
 10. Badminton
 11. Advent og julefrokost
 12. Brugsplads og byforskøndelse
 13. generalforsamling 2019

—–

Bestyrelsesmøde 4.juni 2018 kl.19

 Dagsorden:

 1. Sommerfest

—–

Bestyrelsesmøde 15. maj 2018 kl.19

 Dagsorden:

 1. Hallen
 2. Lene Dybdahl
 3. Brugsens grund
 4. Medlemmer
 5. Sommerfest: Telt, aktiviteter, salgsbod, mad, hoppeborg, musik, spiritusbevilling m.m.

—–

Møde med undergrupperne 2. maj 2018

 1. Advent: Falder 2. december. Bodil og Bente takker nej i år. Karen, Kanne, Else og Finn påtager sig opgaven. I år først kirke, så trætænding og efter følgende æbleskiver m.m. i hallen. De indkøber selv.
 2. Badminton: 14 Børn og 32 voksne går til badminton i år. Vi har afholdt 2 fællestræninger/hygge med Thorsminde i år. Julehygge og afslutning med stor succes. 20. januar blev der i samarbejde med DGI afholdt Monrad begynder stævne i Multihallen hvor 39 børn deltog. Dette gentages         d. 5. januar 2019. De voksne afhold som altid en hyggelig juleafslutning med turnering, smørebrød og lidt vådt til ganen. De voksne er hurtige på banen i år til at booke baner til sæson 18/19, så der er ikke flere tider fra kl. 19- kl.21. Men p.t.  4 baner ledige fra kl. 21 – kl. 22.   OBS! OBS! Vi mangler træner til ungdomspillerne sæson 18/19, så har man lyst til at vide mere er man meget velkommen til at kontakte Trine på 23205934.
 3. Børnedisco: Bliver afholdt 2 gange årligt. Altid fredagen før vinterferie og fredagen før efterårsferien. D. 13/10 var der 99 børn til ren disco. Kiosken solgte for 3500,-. Det gav overskud på _____. Der blev ikke afholdt d. 9/2 i år da det faldt sammen med fastelavn. Men flyttet til d. 13/4  der var  74 børn til hop og rul med hoppeborge. Multibanen blev hegnet ind så børnene kunne gå der ud også. Susses. Stor tak til de mange frivillige, bl.a Bente som ordnede pizzasnegle og pølsehorn. Frederik stod for musikken og Brugsen sponsorerede mad og juice. Kiosken solgte for 3100,- kr Det gav underskud på 4.000,- kr.  Næste disco er d. 12/10 med bl.aNatminton hvor meget bliver selvlysende og medarbejder fra DGI sætter gang i børnene. Forslag om skydesimulator, promillebriller og lazergame. Planer om at opdele børnene denne gang 0-5 kl i første halvdel og 6-8 kl i sidste halvdel.
 1. Cykelstier: Der arbejdes kraftigt på sagen med at få cykelsti mellem Husby og Fjand, men der er ikke noget fastlagt endnu. Der er også et forslag om cykelsti på Nørhedevej.
 2. Vesterhavsklyngen: Blev dannet 4. april.
 3. Fastelavn: Blev igen i årafholdt fredag før fastelavn med efterfølgende fællesspisning. Godt fremmøde. Flere tog dog hjem efter tøndeslagning. Snak om evt. at slå os sammen med andre sogne til denne dag og så afholde fastelavn på skift. Mest stemning for at holde det for os selv. Egentlig ok med det fremmøde der er.
 4. Fællesspisning:Er afholdt 3 gange med rigtig fint fremmøde. Stor tak til alle sponsorer.
 5. Gymnastik: Gymnastiksæsonen 17/18 har igen i år været præget af god tilslutning og god gymnastik. Fortsat samarbejdet med Thorsminde, så børnehaveholdet kunne bibeholdes. 19 tilmeldte børn hvoraf kommer fra stabyoplandet. 2 vuggestuebørn og 2 0.kl børn har fået lov at deltage i år men det har givet udfordringer da aldersforskellen derved bliver lidt for stor. Men 2 dejlige opvisningeropvisninger i Multihallen og Thorsminde. Fed oplevelse for børn og trænere. Nyt tiltag med Boldhold. Ved start ca 20 kvinder tilmeldte. (Mænd er også meget velkomne! ) Efter jul faldt tilslutningen noget. Ønske om noget tilsvarende til næste sæson. Der er ældregymnastik 1 formiddag om ugen med god tilslutning.
 6. Hallen: Driftaftalen skal forhandles/genforhandles med kommunen.
 7. Julefrokost: Julefrokosten i år bliver d .1/12. Maden leveres af Preben Susgaard. Musikken er den samme som sidste år samt vores trofaste dørmand Anders Peter Homann. Julefrokostudvalget består af Bente, Sanne, Elly og ny Bodil Holm. Det er sidste år De står for julefrokosten, så skal det holdes igen skal der nye kræfter til. Og skulle man have lyst til at være med allerede i år, så er man meget meget velkommen.
 8. Juleudsmykning: Stadig stor ros til udsmykningen. Skal bibeholdes. Der udskiftes ca 5-6 kæder årligt. Forslag om opsætning af udsmykning på Smedevej også. Pris per mast: ca 1500,- Der skal bruges 9 stk = ca 15.000,-. Det vendes i bestyrelsen om der skal gives penge til det. Vedtaget at master skal tændes til julefrokost som i år falder 1. dec. Og at der så til 1. søndag i advent tændes juletræer på torvet. Julebelysning må gerne være tændt lidt længere.
 9. Kiosk: Overskud på 20.000,-. Carlsberg har afhentet deres køler og tilbud bliver indhentet til ny automat som eft følg bliver vendt med bestyrelsen. Tak til Dagli´Brugsen for hjælp til at levere øl/vand ned til Hallen. Og stor tak til alle de frivillige for at bemande kiosken m.m.
 10. Kunst: Bannere kommer ikke op igen. Sanne Sand kontakter Ringkøbing Skilte vedr TDC facade.
 11. Læsegruppe: God opbakning og hygge. 23 pers. Gr. Personantal er de nødt til at dele sig op i 2 hold fordi bibliotek ikke kan skaffe nok af de samme bøger. 1 md til at læse bogen i. Eft. Følg. kaffe og gode diskussioner.
 12. Nytårskur: Det var kvindernes tur i år. Mad fra Bur Slagter og Peer Madsen stod for god vinsmagning. Nanna var super DJ. Sanne, Jette og Birgitte står for det igen til næste år. Der er ingen dato endnu.
 13. Sankt-Hans: Afholdes som det plejer. De har forsøgt at få fat på Søren Gade til båltalen, men det er ikke lykkedes endnu.
 14. Senior: Aktivitesgruppen bibeholdes. Der er lavet svampetur, cykeltur Grundlovsdag m.m. Flere bænke er sat op rundt i sognet på gode udsigt pladser. Der er mere afbarket pind som kan bruges til andet.
 15. Sommerfest: Ny dato 9. Juni.
 16. Torvedage: :Samme arb gruppe. Thora har kontakten til kræmmere og den bibeholdes ved hallen. Forslag: at kræmmere bør blive helt til kl 17. Alle bør møde op og ikke få pengene tilbage hvis der er dårligt vejr. God idé hvis Kellers Køkken udlevere løbesedler m.h.t hvis de vil lave buffet efter Torvedag, så festen kan fortsætte for dem der ønsker det.   Kræmmere vil ikke booke i forvejen.
 17. Plads ved Dagli´Brugsen: Flere gode forslag er blevet vendt. Og der er opbakning på at foreningen bruger lidt penge på byforskønnelse nu da Dagli´Brugsen vil give os lov til at udsmykke deres grund. Der er modtaget 5.000,- fra kommunen til beplantning/byforskønnelse. De bliver brugt til beplantning rundt langs med grunden. Kommunens bænke ved springvand er meget dårlige. Henrik kontakter kommune så de kan blive fornyet.

—–

Bestyrelsesmøde 7. marts 2018 kl.19 hos Martin

Dagsorden:

 1. Underskrift af konstituerende møde.
 2. Beretning og dagsorden til Dres
 3. Lions fest
 4. Diverse udgifter 2017
 5. Gymnastikopvisning den 18.marts.
 6. Børnedisco den 13. april
 7. Affaldssamling og rengøring den 22. april
 8. Møde med grupperne
 9. Sommerfest
 10. Pladsen ved Brugsen
 11. Flagstænger
 12. Torvedag
 13. Sigøjneraften
 14. Kommuneplan
 15. Ladywalk
 16. Infoskilt ved vej

—–

Generalforsamling 26. februar 2018  kl. 19

 1. Valg af dirigent. Kjeld Thomsen blev enstemmigt valgt.
 2. Formandens beretning. Se vedhæftet. Beretning blev enstemmigt godkendt. Beretning fra Skydning vedhæftes. Peer kom med status fra Klyngesamarbejdet. Der er bevilget 18 md. løn til vejleder. Kik off møde med alle sogne repræsenteret.  Stiftende generalforsamling er d. 4. april.  Hver modersogn skal sende en repræsentant + 2 folkevalgte. Det påregnes bl.a at arbejde med bosikring og tilflytning, cykelsti m.m. Der er opsat infoskærme i de 5 sogne, hvor beløb fra annoncører tilfalder det sogn der har tilknytning til annoncøren. Hvis det er nogle uden for sognene deles beløbet op mellem sognene. Madum har ingen sogneforening derfor ingen infoskærm der. Der arbejdes på fælles kalender.  Ungegruppen får med meget stor sandsynlighed råderet over Stabys klubhus, og arbejder også med bedring af offentlig transport.
 3. Fremlæggelse af BIFs regnskab for 2017. Spørgsmål til diverse og annoncepost. Enstemmigt godkendt.
 4. Fremlæggelse af BIFs budget for 2018. Enstemmigt godkendt.
 5. Fremlæggelse af Multihallens regnskab for 2017. Enstemmigt godkendt.
 6. Fremlæggelse af Multihallens budget for 2018. Enstemmigt godkendt. Forslag til ny automat til kolde drikke og slik. Mange fejl med nuværende automat. Automat til mobilepay og kortbetaling vil blive for dyrt. Mønter er billigste løsning. Forslag om at ved bestilling af brød til arrangementer at brødet fremadrettet kommer fra vores lokale Dagli´Brugs. Godkendelse af køkken er ikke bibehold af kommune. På nuværende tidspunk er der fælles budget/regnskab til alle haller i Holstebro kommune. Der er igangsat mulighed for at hver hal fremadrettet skal have sit eget regnskab. Det er kommunen der skal lave hullerne i væggen fra kiosken og ind til hallen. Runddellen i forgangen bliver ikke brugt/misvedligeholdt. Det firma der har lavet den er gået konkurs.  Holder til store bolde er bestilt. Ønske: Når der ryddes op efter arrangementer så husk at der skal være 15 ens stole i stabler og se på billeder så ting står rigtigt i rum.
 7. Indkomne forslag. Tom grund ved Dagli´Brugsen. Der bliver sået græs til foråret hvis ikke der bliver vedtaget andet, men forslag om byforskønnelse med fælles hyggeareal/madpakkehus. Måske delvis overdækket eller med læhegn og fliser samt bord/bænkesæt. P.t ikke vedtaget, der skal findes en pris før det tages op igen. Bekymring om hvem der skal passe stedet. Delte meninger om Erhverv kan ikke søge fonde.
 8. Beretning fra udvalg Seniorgruppe: Gerne mere opbakning ved arrangementer. Forslag om at der kunne blive lagt asfalt ved køkken og helt hen til mødelokalet. Det er kommune der skal stå for det. Der er planlagt at der skal lægges asfalt ved Den Gamle Skole, så måske kan det lægges ved hallen samtidig.
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer + suppleanter: Charlotte modtager ikke genvalg. Kirsten og Trine modtager genvalg og er enstemmigt genvalgt ved håndsoprækning.             Birgitte er forslået og er valgt enstemmigt ind i bestyrelsen ved håndsoprækning.                                                                                                                                                                    2 suppleanter:   Frederik Madsen og Henrik Madsen er forslået. 1. suppleant blev Henrik Madsen og 2. suppleant blev Frederik Madsen. Valgt ved håndsoprækning.
 10. Valg af revisor+ supleant: 2 revisorer Per Kjeldsgaard og Kaj Jeppesen modtager genvalg. 1. Suppleant Bodil Holm er alle valgt ved enstemmig håndsoprækning.
 11. EVT

—–

Årsberetning 2017

Generalforsamling blev afholdt d. 23.Februar i Den Grønne Café.

Året i BIF startede med.

Gymnastikopvisning.

Gymnastikopvisning den 19. marts blev afhold, der var to børnehold en fra Sdr. Nissum og en fra Thorsminde. Derefter gik det løs med en stor opvisning, fra Vedersø Idrætsefterskole. Og til afslutning var der en speciel Gæst, jubilaren Asta Frost fra Staby, som har ledet gymnastik i det meste af en menneske alder.

 Rengøring sportstorv/affaldsindsamling.

Den 23.april kl 1000 gjorde vi ren i Sdr. Nissum og omegn samt på sportstorvet trofast skare mødte op. Og efter arbejde var blev der tragteret en forfriskning og pølser  til de aktive.

Forskningens døgn.

Mobilitet blandt unge, var en foredrag der blev afholdt i den grønne cafe, hvor der kom en forsker fra Aalborg forbi og gav en indlæg omkring de unges færden rundt i landet. Denne aften havde vi derudover også den fornøjelse at have vores Bogmester på besøg.

Dialogmøde med undergrupper 3 maj.

De forskellige undergrupper var inviteret og fortalte om deres arbejde og kom med ønsker.

En rigtig god og konstruktiv aften som vi vil gentage i årene fremad. ( Dato for dialogmøde ) ???????

-Hvad angår cykelstigen ser det ud til, at der er ved og komme lidt lys for enden af tunellen. Forhåbentlig sker der noget konkret i 2019.

-Der blev også debatteret en evt. max beløb som undergrupper kan råde over selv.

-Det blev også vedtaget at vi gentager den succes det var med at slå Fastelavn sammen med Fællesspisning.

-En ting der også blev vedtaget var vi ville genbruge, de sidste bander fra vores Friskoles tid, som Forskønnelse 2017.

Fællesspisning.

Og som vanen tror, er der blevet afholdt 3 gange fællesspisning hen over vinteren og efteråret, hvor der blev serveret en masse godt mad. Og som tidligere omtalt blev den ene gang afholdt sammen med fastelavn, med en rigtig god tilslutning, der var 100 plus. Normalt er der ca. 50 – 60 personer.

Vi vil også gerne lige benytte lejligheden, til at sige tusind tak til alle vore sponsorer. (Store som små.)

Sommerfest.

Og som en stor ændring i hvor lille sogn, var årets sommerfest blevet flytte frem til den 10 juni i stedet for i august som normalt. Vores egen telt blev sat op ude på sportspladsen, sammen med en par hoppeborge  hvor der var rig mulighed for at forsørge sig med vådt og tørt.  Der blev spillet en fodboldkamp U14 SHN-Ulfborg – Videbæk. KL 11. Hvor der rigtigt blev gået til stålet. Kl 13 startede vi op med sognedyst, hvor by, land, og Øster sogn dystede i cykelring ridning og efterfølgende forhindringsbane med Jeep hvor konkurrenterne skulle holde balance med nogle vandkrus bag på bilen. Og helt uforståeligt  gik land hen og vandt SKILTET igen.

Den Lokale Kagedyst, hvor der var flere rigtige flotte Kager.  Mie blev den glade vinder og fik overakt gaven.

Hoppeborgene blev flyttet ind i hallen om aftenen, og det havde børnene rigtig meget glæde af under fællespisningen. En stor ændring var at der til fællespisningen ikke blev serveret helstegt pattegris eller helstegt okselår. Men i stedet var en Kæmpe kinesisk buffet fra Golden Palads. Og til at sætte prikken over værket var OT Musik fra Aulum leje ind til at spille op til en svingom. Det var en stor succes så vi vil gentage dette igen den 9 juni i år.

Sankt Hans aften.

Traditionen tro havde vi Sankt Hans bål ved Sandholm Havn, hvor politikeren Annette Lind kom vejen forbi og holdt en rigtig god og indholdsrigt båltalen.

Torvedag.

Traditionen tro blev der afholdt 5 gode Torvedage.

Vi valgte at salgsstedet som BIF før har haft til Torvedag skulle overgå til den gamle skole, som så fik overdraget alt bøvl og ligeså fortjenesten.

Senior gruppen.

Senior gruppen, har igen igen været i action, de har etableret en løbe gang sti og opsat Bænke til en lille afslapning i den dejlige natur i sognet. Josef har fremskaffet afbarket træ og Josef og Flemning med mere stod for opstillingen af dem.

Endnu en ting er der blevet arbejdet meget med, er planlægningen etablering af ude fitness

Ydermere har de arrangeret svampeturer og foredrag med Liga fra Letland.

Læsegruppe har en medlemstal på hele 23, og de har haft forfatteren Jens Kristian Lyngs på besøg og fortælle hans bedstemors dagbøger.

Gundlovsdag var der cykeltur til Badesøen. Man har forsøgt med gå turer rundt i sognet for de ældre.

I samarbejde med lokalhistorisk har der været en aften med Solvej, hvor der blev vist billeder af gårde og personer fra sognet. Der bliver spillet petang en gang i ugen.

Irsk aften.

Den 15 sep blev endnu en dag 2017 som vil blive husket mange år frem, der afholdt Irsk aften. Til denne aften havde Bente stået for en fantastisk anretning til den kolde buffet. Efter spisningen spillede Fischers en masse fantastisk musik med små fortællinger under vejs. Og i de små pauser blev der skænket en masse Irish coffee over baren. Den aften var besøgt af ca 135 personer.

Julefrokost.

Julefrokosten blev afholdt den 18 november, den fantastiske mad blev leveret fra Preben Susgaard. Den skønne lokale underholdning blev leveret af Jette Føhns, Inge Svanbo og Connie Jeppesen hvor den årlige flok øretæver blev uddelt. Musikken blev leveret af It Takes Two helt igennem en fantastisk aften.

Advent.  

Vi holdt fast i ændringen, hvor man startede med æbleskiver, gløgg og sang i hallen og efterfølgende juletræstænding på torvet og prikken over i ét afslutningsvis gudstjeneste i kirken.

Badminton stævne.

Den 20 januar blev der i samarbejde med DGI afholdt Monrad begynder stævne i badminton 39 børn deltog i dette stævne. Alt i alt havde vi en super god dag.

OK aktivitet.

Der har igen i år været nogle arrangementer. Den største og bedste arrangement har været vores Ok aktiviteter som har givet vores fælles kasse omkring 12000 kr. Fra Brugsen og OK.

Børnedisco.

Er også blevet en god tradition som bliver afholdt 2 gange om året med stor succes. Lige før efterårs- og vinterferien. Der kommer omkring 100 børn fra de omkringliggende sogne. Grundet samme faldet med fastelavn bliver der kun afholdt en børnedisco i år. Fastelavns disco bliver den 13. april.

Nytårskur.

Det var kvindernes tur i år. Uddeleren bød ind med en fantastisk vin smagning med historien bag. Nanna bød ind med hendes fantastiske evner som DJ, festen bød derudover både på højt humør, usikker ben og limbo dans. Og morgen kom tæt på inden vi fik helt hold på dette.

Fastelavnfest.

Fastelavnfesten blev ændret til en combi fest, hvor vi startede med tøndeslagning kl 16. Der var en god tilslutning både fra børn og voksne som var udklædte. Med efterfølgende kaffe og fastelavnsbolde, dagen forsatte med fællesspisning kl 18, hvor der blev delt en flaske Rødvin ud til de voksne som var mødt op udklædt, der var en rigtig rigtig god tilslutning dette arrangement.

Lions.

Afholdte deres årlige pensionistfest med nogle dejlige og hyggelige timer. Tone Mix spillede op til dans, og sørgede for at der var liv på dansegulvet.

Klyngelandsbyer.

Langt om længe lykkedes det at etablerer et klyngesamarbejde imellem Madum, Staby, Husby, Sdr. Nissum og Thorsminde. Der er en blevet valgt en bestyrelse hvor Peer Brugs og Per Fjand gårdbutik er de personer som er deltagerne fra vores sogn. Der er også blevet tilkoblet en konsulent til klyngen. Og ydermere er der er blevet oprettet en Ungegruppe.

Afslutning.

Til slut vil jeg gerne på bestyrelsen vegne, sige tusind tak til alle de utrolig mange frivillige, som bruger mange timer i vores fælles forenings liv.

Og lige så vil jeg gerne sige mange tusind tak til mine bestyrelser kollegaer, for en god og konstruktiv samarbejde i bestyrelsen. Tak.

Comments are closed.