2017-møder

Bestyrelsesmøde 12. december 2017.

Tilstede: Kirsten, Maarten, Charlotte; Martin og Trine

Dagsorden:

 1. Annoncesponsor aftale med landbobanken
 2. Borde/bænke ved brugsen
 3. Ok-aftale med Brugsen
 4. Redskabsrummet/hallen
 5. Underskrive papirer vedr. Krudtuglen
 6. Vinterbadning
 7. Lions fest den 19. februar
 8. Generalforsamling: 26. Februar
 9. Badmintonstævne 20. januar kl.9
 10. Fastelavn/fællesspisning fredag d. 9.februar kl. 16
 11. Reklamer infoskærme
 12. Hvad skal på hjemmeside
 13. Klynge
 14. Hjertestarter
 15. Børnedisco
 16. Tom kommune grund

Bestyrelsesmøde 23. august 2017.

Dagsorden:

 1. Haltider
 2. Seniorgruppen aktiviteter
 3. Klyngelandsby
 4. Irsk aften
 5. Torvedage
 6. Telefonhus
 7. Move for life
 8. Badminton
 9. Solsikker
 10. Evt.

Bestyrelsesmøde 20. juni 2017.

Dagsorden:

 1. Sommerfest
 2. Udsmykning af telefonhus.
 3. Irsk Aften.
 4. Bente Hansen
 5. Læsekreds (besøg af en forfatter)
 6. OK aktivitet
 7. Boldkanon

Dagsorden onsdag den 17.maj kl 19.00

 1. Sommerfest 10. juni (sportsfest)
 2. Vandbalje
 3. Dialogmøde
 4. Solsikker
 5. Tilflyttere (Spisebillet)
 6. Mobilhold Tv (er vi tilmeldt)
 7. OK aktivitet
 8. Ida (cafeen)
 9. Torvedage (Den gamle skole)
 10. Hjemmeside og skærm
 11. Offentligt toilet
 12. Stilbar klokke i hallen
 13. Booking skærm uden for hallen
 14. E-sport
 15. Spinningscykler / Lag

Dialogmøde med undergrupperne 3. maj 2017

BØRNEGYM: Sidste år startede et rigtig godt samarbejde med Thorsminde som fortsætter i næste sæson.

Børn opdelt i 2 hold. Stort og lille. Lille hold i Sdr. Nissum og stort hold med spring i Thorsminde.

Sdr. Nissum holdet havde 16 børnehavebørn. Begge hold lavede opvisninger i Sdr. Nissum og Thorsminde.

Stor ros til opvisningen. Anne Mikkelsen fortsætter heldigvis som træner i næste sæson og der er visioner om flere gym hold for børn og et hold for damer med stor bold.

ADVENT: Der er lidt delte meninger om det ændrede tidspunkt. Flere børnefamilier falder fra ved afholdelse på senere tidspunkt. Andre falder fra når det er for tidligt. Måske en fordel at skifte tidspunkt hvert andet år for at til gode se alle.  Ikke fastlagt.

BADMINTON: 16 børn på børneholdet som er opdelt på 2 hold. Martin Andreassen er træner og har hjælp fra nogle dygtige hjælpetrænere: Frederik Klose, Janick Bendtsen og Gustav Andreassen. En del har været til stævne og fået præmier med hjem. Stine Bundesen og Janick Bendtsen har været på hjælpetræner kursus i 2017, så vi satser på at de vil hjælpe til og gøre teamet stærkt igen til næste sæson. Martin Andreassen fortsætter heldigvis som træner til næste sæson. Der er penge på badminton kontoen så det er besluttet at det fremadrettet skal være gratis for børn at deltage i stævner. Der er kommet et ønske om en boldkanon til træning. Det bliver taget op af bestyrelsen.

Voksen badminton, ca 40 men ikke ret mange spiller om torsdagen og dem der spiller er meget spredt på tidspunkt. Det er vedtaget på dialogmødet at man fremadrettet ikke har voksen badminton om torsdagen så hallen ikke bliver spærret unødvendigt.

BØRNEDISCO: Afholdes 2 gange årligt. Fredag før henholdsvis efterårsferie og vinterferie. Kæmpe succes. Over 100 deltager. Der er forskellige aktiviteter. Altid musik og forskellige lege. Sidste gang var Fodboldgolf der og lavede lazergame med børnene. Brugsen er rigtig flink til at sponsorere til arrangementet.

CYKELSTI: Dres arbejder på sagen. Statspulje ikke på plads endnu. Men en lille chance foreligger for at cykelstien mellem Husby og Fjand måske kan blive rykket frem. Det er sikkert at den kommer, blot et spørgsmål om hvornår.

FASTELAVN: Blev i år slået sammen med fællesspisning og derfor var dagen lavet om til en fredag. Der var lidt koordineringsproblemer. Hvem, hvad og hvornår, når 2 grupper laver arrangement sammen, men så vidt vi har hørt er der kun gode tilbagemeldinger og der er stemning for at slå det sammen igen til næste fastelavn. Mange sponsorerede til arrangementet.

FÆLLESSPISNING: Fortsætter som hidtil. Fredage hvor gruppen kan. Forslag indkommet om tema til fællesspisningerne engang i mellem. Fastelavn, jul, kinesisk, Irsk aften. Evt med musik og måske ølsmagning. Det er også noget Klynge samarbejdet evt kan være inde over. Taget til efterretning.

FODBOLD: Der er motionsfodbold i hallen tirsdag aften. Alt SHN fodbold er overgået til Ulfborg der køre det hele derfra. Der bliver en kamp på Sdr. Nissum stadion til Sommerfesten d. 10/6-17.

JULEFROKOST: Ny dato 18. november 2017. Musik IT TAKES TWO og mad fra Preben Susgaard. Det er Susanne Fredskilde der er tovholder i år i samarbejde med Elly, Bente og Mie.

JULEUDSMYKNING: Julebelysning høster ros og bibeholdes. Der er p.t. julelys på Kirkebyvej og indfaldsveje. Hvis Smedevej skal have udsmykning også vil prisen være ca 10.000 kr. Vi bibeholder det vi har. Julebelysning bliver p.t. tændt 1.søndag i advent. Der er kommet ønske om at tænde belysning allerede til julefrokost d 18. november. Det er der stemning for, og Dres mener godt at der stadig kan laves lidt ekstra lys til advent.

KIOSK: Overskud ca 20.000 kr. Der er gode hjælpere til at så i kiosken. Der indkøbes i Brugsen og der kan byttes så der stort set undgås datovare.

KUNST: Efterlyser idéer. Der er ingen tilskud.

Forslag: Klynge kan have standere ved indfaldsveje som har fælles kulturbegivenheder for de 4 klyngelandsbyer.

Forslag: Små vimpler når der ikke udstilles andet. Skal undersøges.

Forslag: Materiale som fastsættes og så kan der med andet materiale sættes begivenheder på. F.eks. Sommerfest, fællesspisning, julefrokost m.m på højkant til genbrug og så en dato nedenunder der kan ændres eller laves på ny fra gang til gang. Skal undersøges.

Klaus mangler et rum til et par kunstnere der skal lave åben udstilling med videografik. De kommer til september. Forslag: sløjdrum i den gamle skole.

Blå flag ved indfaldsvej er slidte og bør udskiftes. De er hos Poul og han skifter dem.

Skilt ved vej: 11 firmaer vil p.t gerne på skiltet. Per mangler tilbagemelding fra 3 firmaer. Ringkøbing skilte er undersøgt.

Bord/bænkesæt på fliser ved P ved bager er lidt defekt og gammel. Den kan ikke rep og bør fornyes. Bestyrelsen indkøber ny.

LÆSEGRUPPE: Der er 24 i læsegruppen som mødes hver 4. uge. De læser den samme bog og debattere den efterfølgende. Grethe Holm står for kaffe. De kunne godt tænke sig at få en forfatter til at komme. En i Vedersø koster ca 12.000kr. Lidt dyrt. Andre muligheder overvejes.

NYTÅRSKUR: Fremadrettet altid 3. weekend i januar. Sidste gang afholdt for mænd og 35 tilmeldte. Rigtig god aften med ølsmagning som Per fra Brugsen stod for. En stor succes. Næste gang er for kvinder, evt i samarbejde med klynge. Jette og Sanne Klose er tovholder.

Sankt Hans: Bliver holdt som de plejer med salg af pølser, brød og is. I år er båltaler Anette Lind.

SENIOR: Der har været afholdt cykeltur, udflugt til Thyborøn, sommersang med Frederik Madsen, Besøg på Ryttergården, Mad for mænd uden leder, Petanque, kortspil, billard, Fitness, Billede foredrag Vagn og Solvej og med Liga om Letland med smagsprøver på specialiteter fra landet.  Udefitness med 5 stationer i skov mellem boldbaner og børnehavens legeplads er på tegnebrættet.  Kommune har foreløbig godkendt. DGI hjælper med plantegning, underlag, materialeliste før endelig godkendelse fra kommune. Kaj Bæk rydder område. Opslå gerne på lokale nyheder med dato for arbejdsdag.

Forslag: Grillhygge på terrassen. Hvis vejr er godt tændes grill på tagterrasse, folk skal selv medbringe mad og service med mulighed for salg af drikkelse. Info om at grill tændes kan ske formiddag via Birgitte/Henrik på Facebook og så er det vigtigt at man selv sms rundt for at få så mange med som muligt. Et forsøg værd.

Forslag: Via aftenskole. Foredrag med f.eks. Tidligere Østtysker som fortæller om sin barndom og har effekter med pris ca 2.500 kr. Sanne Sand om Nepal, Leif Davidsen Russisk korrespondent.

SKYDNING: 31 medlemmer. Stort opland. Måske snart mulighed for sommerskydning. Bjerg fra Lemvig benytter sig af skydning. Der bliver af og til afhold polterabend, kusinefester o.lign. Succes. Vigtigt med planlægning så den gamle skole ikke er udlejet samtidig.

SOMMERFEST: Dato fastsat til d 10. juni i 2017. Bestyrelse har prøvet at finde en dato før som ikke faldt sammen med andet arrangement og hvor hallen var ledig. Der bliver telt med salg, hoppeborge og fællesspisning igen i år men vi har bestilt musik til under spisning og dans efterfølgende ved 2 mandsband OT musik fra Aulum.

Bagedyst en succes og bibeholdes og mon ikke VEST vinder sognedysten igen i år J På mystisk vis er Årets Hold skiltet blevet kidnappet 2 gange og har måttes hentes tilbage ….

TORVEDAGE: Bliver afholdt som sidste år.  Lidt faldene tilslutning. Overskud i Torveboden var på ca 26.000kr. Større tilslutning når der er musik. Spillemænd fra Odense spørges igen.

Forslag: Åben scene med f.eks Brian Vang og Spørg evt Nørgårds Røgeri fra Thorsminde om de kunne tænke sig en bod.

Forslag: Udvidet spiritus bevilling til at holde Torveboden åben til kl.20 med køb af drikkelse samt pølser og brød. Dem der kommer fra arbejde kan ikke nå derned og flere har efterspurgt at kunne købe aftensmad. Dette kræver ekstra bemanding, vi prøver dette i år.

DEN GAMLE SKOLE: Handikap toilet med bad, 2 x wc og 4 håndvaske er snart færdig. Ud over dette er der i forvejen 2 x wc. Rigtig god udlejning. Mangler at søge nogle midler og kan først gøre dette når de er færdige. Når de er færdige med handikap toilet vil de gerne arbejde videre på at få etableret en gårdhave. Skolen er brand og byggeteknisk godkendt til 50 pers. Ved generalforsamling er der forslået at sløjdlokale laves om til spinninglokale. Hvis det vedtages kan der søges penge. Tirsdagshold trænger til pause. Stor ros.

HALLEN: Skab til trådløse mikrofoner og headsæt er købt og ligger i depot. Opsættes ved lejlighed.  Tagterrassegulv skal rep eller udskiftes da det buler op. Kommune er kontaktet.

Ønske: fodpaneler, de er specielle, ventilere gulv.

DILLETTANT: Desværre ikke afholdt i Sdr.Nissum i år men i Staby uden uden Sdr.Nissum folk på deltagerlisten. Vi må se til næste år.

TILFLYTTERE: Grethe har en velkomstfolder på DK, DE og ENG. med 1 gratis fællesspisning som uddeles til de ny ankomne. Lige nu fastboende i sommerhuse og de nye på campingpladsen. Forslag: Lokale Nyheder i papirform bør gives med.

MOBILEPAY: Bruges flittigt. OBS! Det er vigtigt ved indbetaling at man skriver note. F.eks. Kiosk, fællespisning, torvedag o.lign.

HJEMMESIDE: Dres Nyt design er påbegyndt. Lang vej endnu. Lidt af gangen. Mange sprog kan vælges og oversætningen sker automatisk via computersystemet når det indtastes på dansk. Ikke helt perfekt sprogligt med man kan forstå meningen. OBS! Der er ikke opdateret kontaktpersoner i undergrupperne og der mangler bilag fra generalforsamling m.m på hjemmesiden. Trine sender det hun har til Dres. Og bestyrelsen tjekker kontaktnavne der står på undergrupperne og melder tilbage til Dres så han kan tilrette det.

KLYNGELANDSBY: Der er sendt en ansøgning til kommunen om forhåbentlig at blive en af de 25 klyngelandsbyer der kommer til at modtage støtte og vejledning. Madum vil gerne være en del af vores Klynge. Klyngebus og bofællesskab er p.t. oppe til overvejelse. Klyngen efterspørger idéer.

Move For Life: Lørdag d. 4. november bliver der lavet et fuldmåne event. Bif har p.t. booket Den gamle skole evt. til noget fællesspisning eller andet da hallen ikke er ledig.  Fakkeloptog. BIF mangler forslag. Så byd gerne ind.

SOLSIKKER: Der er plantet mange solsikker rundt omkring. Poser med frø er uddelt. Hvis man gerne vil have flere eller ikke har fået kan der afhentes en pose ved kassen i brugsen. Håber alle vil være med til at pynte vores by.


Bestyrelsesmøde 6. marts kl. 19 i Multihallen

 Dagsorden:

 1. Gymnastikopvisning
 2. Sommerfest
 3. OK aktivitet
 4. Undergrupperne

Generalforsamling 23. februar 2017  kl. 19

 1. Valg af dirigent. Kjeld Thomsen blev enstemmigt valgt.
 2. Formandens beretning. Se vedhæftet. Beretning blev enstemmigt godkendt. Ida kom med forslag til Sankt Hans, som falder på en fredag i år. Afhold fællesspisning sammen med Sankt Hans. Det bliver taget op af bestyrelsen.
 3. Fremlæggelse af BIFs regnskab for 2016. Enstemmigt godkendt.
 4. Fremlæggelse af BIFs budget for 2017. Enstemmigt godkendt.
 5. Fremlæggelse af Multihallens regnskab for 2016. Enstemmigt godkendt.
 6. Fremlæggelse af Multihallens budget for 2017. Enstemmigt godkendt. Dres forslår at der bliver fastsat et max rådighedsbeløb for grupper. Større beløb skal altid drøftes med bestyrelsen. Efterspørg gerne behov for investering af større ting/udvikling af sogn. Ida forslår mindre pris eller gratis for børn til fællesspisning.
 7. Indkomne forslag. Klyngelandsby samarbejde. Der skal findes et navn til fælles landsbyklynge for Staby, Husby, Nissum og Thorsminde. Forslået at bestyrelsen skal have bemyndigelse til at tage beslutninger i landsbyklyngen uden ekstraordinære møder, til f.eks. indsendelse af ansøgninger m.m. Dres og 1 – 2 fra bestyrelsen deltager p.t. i møder med landsbyklyngen og Peer har sagt ja til at overtage Dres plads senere hen.     Som startskud på landsbyklyngen: Forpremiere på Strandingsmuseet i april. Dato følger senere på infoskærm. Der er kommet tilbud om samarbejde i anden landsbyklynge med bl.a Ulfborg. Bestyrelsen mener området bliver for stort og vi vil gerne holde os til de nære sogne. Enstemmigt godkendt.   Forslag til investering er Skaterrampe. Det bliver taget op at bestyrelsen.
 8. Beretning fra udvalg: Julefrokost:  Overskud sidste år ca 8.000,- kr. Det er Sanne og Elly der er togholder i 2017. Dato er sat til 18. november. Musik bliver det samme som sidst og mad er bestilt fra Preben Susgaard.    Thorsminde har 150 jubilæum og vil gerne hvis der kan komme hjælpere fra Nissum den dag. Badminton:  Voksen badminton ca 40 spillere. Børn 16 fordelt på 2 hold,  Træner Martin Andreasen, Hjælpetræner, Frederik Klose og Janick Bendtsen. BIF har investeret i ”Fjerguiden” som giver inspiration og nemmere planlægning af træning. Der har været 4 nye begynderstævner i sæsonen. Ny indkøbt boldskab høster ros. Bolde holder meget længere.  Cykelsti:  Dres har søgt statspulje. Det ser lovende ud.             Senior: Vil gerne have mulighed for bedre/større gaver til f.eks. foredragsholdere og   Forslag: større foredrag i samarbejde med landsbyklyngen. Per forslag:  Kan evt. laves i samarbejde med DGI som kan indhente tilskud. Bestyrelsen modtager gerne oplæg med forslag til nye foredrag også med risiko for lidt underskud.
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer + suppleanter: Lars modtager ikke genvalg. Martin modtager genvalg og er enstemmigt genvalgt ved håndsoprækning.             Maarten Lerink er forslået og er valgt enstemmigt ind ved håndsoprækning.                                                                                                                                                                    2 suppleanter: Per Kjeldsgaard, Frederik Madsen og Henrik Madsen er forslået. 1. suppleant blev Henrik Madsen og 2. suppleant blev Frederik Madsen. Valgt ved håndsoprækning.
 10. Valg af revisor + suppleant: 2 revisorer Kaj Jeppesen og Else Pedersen modtager genvalg. Suppleant Bodil Holm er valgt ved enstemmig håndsoprækning.
 11. Ændring i vedtægter til hvem der er tegningsberettiget er forslået af Martin. Dres: der skal være 2 indkaldelser til ekstra ordinær generalforsamling med henblik på at ændre i vedtægterne. Åge spørger til om der er en bestyrelse for Multihallen. Den er under BIF, men med en styregruppe som består af Ida Kjeld og Martin.    Afbefolkning af sogn: Forslag:  man kan annoncere efter nogle bestemte erhverv som mangler i sognet. Forslag: Lav gave/pakkeløsning til tilflyttere fra erhverv.  Per: bedre synlighed, info: billigere huse, lav et budget for en familie. Nissum kontra Holstebro.                                                                            Move for Life 5.nov. Måske noget for landsbyklyngen i samarbejde med BIF.      Åge er opfordret af tekniskforvaltning til at fotografere byen, bevare lokalplan.     Er der forslag til sognedyst: Ringcykling med forskellige udfordringer så som at køre over rampe inden man skal fange ringen.

BESTYRELSESMØDE 9. JANUAR KL. 19

Tilstede er:

Dagsorden:

 1. Siden sidst (julefrokost)
 2. Hvem har meldt sig ?
 3. Udendørs fitness
 4. Børnedisco den 10. februar.
 5. Lionfest den 20. februar.
 6. Fællesspisning / fastelavn den 24. februar
 7. Generalforsamling hvornår?
 8. Gymnastikopvisning den 19. marts
 9. Fællesmøde i Ulfborg Referat?
 10. Move for life
 11. Affaldsindsamling Sdr.Nissum Ren.
 12. Indkaldelse af grupper
 13. Badminton overfører penge
 14. Thorsminde 150 års jubilæum 12. august
 15. Nye højtalere/skabe hal
 16. Hjemmeside
 17. Gamle højtalere

Comments are closed.